WORD DONATEUR

Doneren kan op: NL77 INGB 0007 3454 14  ten name van Stichting Just Sophie te Nijmegen.

Ieder bedrag helpt!

ANBI-STATUS

Stichting Just Sophie is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Deze beschikking brengt diverse fiscale voordelen voor donateurs met zich mee. Er zijn twee manieren om gebruik te kunnen maken van dit belastingvoordeel:

– Een periodieke gift. Door minimaal vijf jaar een vaste gift over te maken wordt dit gehele bedrag aftrekbaar bij de belasting. Deze periodieke gift moet wel schriftelijk worden vastgelegd. Wij beschikken over de juiste documentatie waardoor tussenkomst van een notaris niet meer nodig is. Mocht u interesse hebben om Just Sophie periodiek te steunen, horen wij dat graag op info@just-sophie.com.

– Een gewone gift. Eenmalige giften zijn ook aftrekbaar bij de belasting, mits het totale bedrag aan giften minimaal 1% van het verzamelinkomen bedraagt met een minimum van 60 euro. Elke euro die u boven deze grens doneert is aftrekbaar tot maximaal 10% van het inkomen.

U kunt meer lezen over de mogelijkheden en regelgeving rondom de ANBI-status bij de Belastingdienst.

FAQ

Waar wordt mijn donatie aan besteed?

Donaties worden in hun geheel besteed aan de stichting en onze projecten in Bosnië. Het gaat dan om uitgaven aan bijvoorbeeld:

  1. Renovatie van bestaande ruimtes (bijvoorbeeld de keuken in Mostar)
  2. Activiteiten voor kinderen
  3. Administratiekosten voor de stichting (bijvoorbeeld KvK-registratie of notariskosten)

Een gedetailleerde uitleg van de financiële situatie is te vinden in ons jaarverslag, te vinden onder het kopje ‘Visie’.

Gaat heel mijn donatie naar hulp?

Ja. Iemand die als lid meegaat betaalt zelf zijn vlucht, accommodatie en transfer. Het geld wat via donaties binnenkomt wordt in zijn geheel aan de projecten besteed. Iedereen, inclusief het bestuur, werkt op vrijwillige basis.

Wat zijn aankomende projecten?

Op dit moment zijn we druk bezig om Lunchroom Lonato, bij het opvangcentrum Los Rosales in Mostar, volledig op te bouwen en af te ronden. We streven ernaar om in de zomer van 2019 de lunchroom te openen. Deze zomer zullen we langere periode in Bosnië verblijven om de opening te begeleiden.

Na het openen van de lunchroom zullen we onze aanwezigheid langzaam opbouwen. Tegelijkertijd zullen we een nieuw project op gaan starten, wat op dit moment nog vorm moet krijgen.